Monthly Archives: September 2017

In Da Nang

[New port] – Chút mùa hè còn sót lại ở ...

  New Port Đà Nẵng – chút mùa hè còn sót lại! Thời đã sang thu nhưng trời ...