Hành trình khám phá Bắc Thái (Chiangmai – Chiangrai – Lambang – Bangkok) tự túc từ Đà Nẵng Sau hành trình khám phá Myanmar, Indonesia, Singapore, Malaysia thì nay chúng mình quyết định đi Thái, lý do duy nhất là có vẻ rẻ, chứ trước giờ cũng không mặn mà với nước Thái lắm. Nhưng […]

Xem thêm