New Port Đà Nẵng – chút mùa hè còn sót lại! Thời đã sang thu nhưng trời vẫn đang hạ, một chiều cuối tuần lơ lửng còn vương nắng, lúc đang lượn lờ chả biết đi đâu trong cái này tuyệt vời nhất trong tuần. Nghe dân tình xôn xào về cái “New port Đà […]

Xem thêm