Cuối tuần đi Seam Reap giải sầu cùng bạn thân

Một tối không trăng sao nhỏ bạn than buồn thế là hai đứa hứa hẹn trăng sao đi Seap Reap chơi.

Trước khi đi cần chuẩn bị những gì?

Mình đặt trên vntrip

https://vn.trip.com/flights/?AID=1990000&PID=12745